تولیدکننده مستربچ های ضدشبنم

24 روز قبل | تولیدکننده مستربچ های ضدشبنم
نام آگهی دهنده :
سمن ستوده
ایمیل :
info@ariapolymer.ir
موبایل :
09037249510
موقعیت :
اصفهان
نشانی:
شهرک علمی وتحقیقاتی
ایجاد آگهی :
23 روز قبل
تولیدکننده مستربچ های ضدشبنم
Snowy Mountains
توضیحات

اختلاف درجه حرارت در داخل و خارج فیلم بسته بندی مواد غذایی و یا پوشش گلخانه ای، تراکم بخار آب در سطح داخلی به شکل قطره فیلم شفاف ایجاد شده که به مه معروف است. مه گرفتکی موجب کاهش انتقال نور و درنتیجه رشد کندتر گیاه در گلخانه و وضوح کمتر در بسته بندی مواد غذایی می شود، همچنین گیاهان با توجه به اثر لنز (در گلخانه) آسیب دیده شده و مواد غذایی و محصولات کشاورزی از چکیدن قطرات آب فاسد می شود. ماده افزو

آگهی های مرتبط