آگهــی دونــی

پایگاه تبلیغات اینترنتی

شنبه 2 تیر 1397

آخرین آگهی های استان آذربایجان غربی

هم اکنون آگهی خود را درج کنید
 • 1 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره پرتقال

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره پرتقال بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباش

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 2 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره زغال اخته

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره زغال اخته بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی می

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 2 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره لیمو

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره لیمو بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد.

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 4 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره کیوی

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره کیوی بصورت غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد. . در

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 2 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره آلبالو

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره آلبالو بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباش

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 2 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره زرشک

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره زرشک بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد.

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 1 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره چغندر قرمز

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد. . د

  چهارشنبه 8 بهمن 1393
 • 1 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره سیب

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره سیب بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد.

  سه شنبه 7 بهمن 1393
 • 3 بازدید

  تولید فروش و صادرات دایس هلو

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه دایس هلو در بشکه های فلزی 4200 گرمی میباشد. . جهت سفارش و آگاهی از لیست

  سه شنبه 7 بهمن 1393
 • 2 بازدید

  تولید فروش و صادرات کنسانتره انار

  شرکت تندیس تجارت مهستان ، یکی از شناخته شده ترين تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده كنسانتره انواع ميوه، آبميوه، پوره ميوه و رب گوجه فرنگی است كه در ارومیه (شمال غرب ایران) واقع شده است. . شرکت تندیس تجارت مهستان آماده ارائه کنسانتره انار بصورت اسپتیک و غیر اسپتیک در بشکه های فلزی 265 گرمی میباشد.

  سه شنبه 7 بهمن 1393
86 آگهی در 72 ساعت گذشته